Zajęcia Świetlicowe

Home / Zajęcia Świetlicowe

 

Zajęcia Świetlicowe (dla dzieci do 12 roku życia)

Celem zajęć jest zapewnienie dzieciom aktywnego spędzenia  czasu wolnego w godzinach popołudniowych, aby rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, prowadząc pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania wśród dzieci właściwej postawy społeczno-moralnej.

Na sali odbywają się indywidualne, grupowe i zespołowe.
Udzielana jest indywidualna pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce.

(Włącznie z językiem Rosyjskim oraz Angielskim). Dzięki doświadczeniu w pracy z uczniami potrafię zorganizować czas wolny, w sposób który wyrobi zdrowe nawyki, zmotywuje do pracy co poprawi jakość życia dzieci.