Terapia

Home / Terapia

 

Terapia – Zajęcia z Integracji Sensorycznej

 

Terapię integracji sensorycznej  przeprowadza się na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

Zajęcia mają na celu poprawę odbioru bodźców  przez systemy zmysłowe i ich przetwarzanie w układzie nerwowym, normalizację pracy zaburzonych systemów zmysłowych,  pomoc dziecku w normalnym codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia przyjmują formę zabawy do której stopniowo włączą się te sprawności, które u dziecka są nie w pełni wykształcone, zaburzone oraz  proponuje się dziecku nowe, nieznane doświadczenia ruchowe i sensoryczne.

Terapie prowadzi się przez okres 1 do 2 lat w specjalnie do tego przeznaczonym gabinecie.

Terapia skierowana jest między innymi do dzieci mających problemy z nauką, problemy rozwojowe, albo niepełnosprawność intelektualną lub ruchową.