O Terapii słów kilka

Home / O Terapii słów kilka

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego  o podłożu neurologicznym, spowodowanych błędnym odczytem informacji dostarczanych przez zmysły, czego skutkiem jest niewłaściwe odczytywanie wrażeń sensorycznych.

Integracja sensoryczna zajmuje się podstawowymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem i  smakiem, a także zmysłem równowagi i zmysłem czucia głębokiego (propriocepcji).

 Rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego:

 • Nadwrażliwość (podwrażliwość) jest wtedy gdy twoje dziecko jest np. wrażliwe na dotyk, albo nie czuje uderzeń o ścianę lub meble.
 • Dyspraksja – Brak umiejętność zaplanowania i wykonania nowych zadań ruchowych, np. wykonania czynności: zawiązania butów, założenia kurtki, szalika, czapki, itp.
 • Poszukiwanie sensoryczne, np. dzieci pożądające doznań zmysłowych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój domowy.
 • Zaburzenia różnicowania sensorycznego, np. błędnie odbierane informacje:
– przez zmysły – nie odróżnianie literek, np. czy to B czy P, czyli zaburzenia logopedyczne,
– przez dotyk –  rozróżnianie: czy gładki czy szorstki, rozpoznawanie kształtów po dotyku,
 • Zaburzenie posturalne – np. nieprawidłowa pozycja ciała podczas siedzenia lub stania.
 • Problemy z wykonywaniem codziennych zadań
 • Nadpobudliwość emocjonalną
 • Zaburzony poziom funkcji wzrokowo-ruchowych
 • Brak orientacji w przestrzeni
 • Problemy z czytaniem, pisaniem, rysowaniem
 • Problemy z zawieraniem nowych znajomości
 • Obniżoną koncentrację uwagi
 • Nadruchliwość, albo niechęć do aktywności ruchowej

Co dziecko zyskuje dzięki terapii?

 • POPRAWĘ W NAUCE – co jest chyba najważniejsze, tj. poprawa w czytaniu, pisaniu, zapamiętywaniu itd.
 • Motywację do uczenia się nowych rzeczy, czego skutkiem będzie poprawa samooceny i wzrost pewności siebie.
 • Poprawę w zachowaniu.
 • Poprawę umiejętności koncentracji uwagi i skupienia,
 • Umiejętność planowania codziennych czynności.
 • Prawidłową postawę ciała.
 • Poprawę reakcji równoważnych
 • Płynne ruchy ciała.
 • Wyciszenie nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,ADD, jeżeli występuje.
 • Większą tolerancję na bodźce odbierane przez zmysły.
 • Poprawę motoryki dużej i małej.
 • Wzrost pewności siebie.
 • Kontrolę nad emocjami.
 • Szybsze nabywanie nowych zdolności.
 • Umiejętość orientacji w terenie.
 • Poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.
 • Umiejętność rozumienia poleceń i adekwatnego do sytuacji reagowania na nie.

Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?